Vindkraftverket på Innvordfjellet kan bli droppet

Det spøker for vindkraftverket på Innvordfjellet i Flatanger. Hvis det blir noe av, er det mulig det ikke blir før etter 2028.

Søsknene Ingrid, Ida, Håvard og Hanne Myren er oppvokst på gården Myra som ligger rett under Innvordfjellet. I fjor sommer fortalte de i Adresseavisen hvorfor de ikke ønsker et vindkraftverk på fjellet som de er flittige brukere av.   Foto: Terje Svaan

Årsaken er manglende nettkapasitet. I likhet med kraften fra vindkraftverkene på Fosen, må kraften fra Innvordfjellet via transformatorstasjonen i Namsos før den går videre ut på nettet. Men der er det ikke plass.