22. januar vedtok formannskapet at fire lyskryss i Midtbyen skulle skrus på igjen. Det har fortsatt ikke skjedd

Et strakstiltak i Olav Tryggvasons gate, som skulle bedre trafikkflyten og trafikksikkerheten, er ikke satt i verk åtte måneder etter vedtaket. Årsaken er en avglemt epost.

Lyskryss. Signalanlegget i krysset Olav Tryggvasons gate - Nordre gate er ett fire lyskryss som formannskapet 22. januar vedtok skulle skrus på igjen. Foreløpig har ingenting skjedd.  Foto: Mariann Dybdahl

Fire signalanlegg i Midtbyen, i Jomfrugata, Nordre gate, Krambugata og ved Bakkegata holdeplass, ble skrudd av sommeren 2018 som en del av prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate.