Ruspasienter får mer innflytelse på egen behandling

Helse Midt er først ut i landet med å teste ut nytt, digitalt behandlingsverktøy, som skal kartlegge et tydeligere pasientbilde, allerede før behandlingen starter.

Godt mottatt: Miljøterapeutene Guro Andreasen og Andrea Marie Bye har stor tro på at det nye digitale verktøyet skal komme til stor nytte i arbeidshverdagen. Rus- og avhengighetsklinikken ved St. Olavs Hospital er en av de utvalgte klinikkene i Helse Midt som får teste verktøyet Norse Feedback.   Foto: Mariann Dybdahl

Ved å besvare spørsmål på mobil eller pc, skal ruspasienter i Trøndelag få mer innflytelse på egen behandling. Ikke bare kartlegges pasientens helsesituasjon tidlig, pasienten kan også gi tilbakemelding på behandlingsbehov og behandler, uten å måtte fortelle det ansikt til ansikt.