Husker du adressa.no på WAP?

Gammel teknologi som vi en gang trodde var framtiden.

What WAP? Før iPhone og Android måtte du bruke WAP for å komme deg på nett med mobilen din. Dette var spesialtilpassede nettsider for mobilen din som ofte var ganske så spartanske sett med dagens øyne. Foto: Tore Røsvoll 

Ingenting blir gammelt raskere enn gårsdagens forbrukerteknologi. Husker du innovative og «fremtidsrettede» nyvinninger som laser-disc, WAP, ISDN eller ZIP-drive?