Noen få ganger i året kan du se syklende ambulanser:

«Hæ? Har vi sånne i Trondheim?»

- Det er ikke så mange som er klare over at vi har sykkelambulanser her i byen, sier Arve Rønning.

Assisterende avdelingsleder ved Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag, Arve Rønning, forteller at syklene brukes ett par ganger i året - og at de fleste ikke vet at de finnes i Trondheim.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Det er hele ti år siden sykkelambulansen kom til Trondheim. I ambulansegarasjen bak akuttmottaket på St. Olavs hospital står det to sjokkgule tråsykler ferdig pakket og klare til en hver tid. Likevel blir de bare brukt et par ganger i året.