Nasjonal kartlegging av trakassering og mobbing i universitetssektoren:

Fire NTNU-ansatte sier de har vært utsatt for seksuelle overgrep siste år

Men nesten halvparten av de ansatte ved NTNU vet ikke hvordan de skal varsle om slike forhold. Det kommer fram i en nasjonal kartlegging om mobbing og trakassering i universitetsektoren.

Skremmende tall: Det sier styremedlem Nina Refseth (t.h. ved styrebordet). Torsdag ble NTNU-styret orientert om en nasjonal undersøkelse om mobbing og trakassering. Her sitter ra venstre: konstituert rektor Anne Borg, styreleder Svein Richard Brandtzæg og styremedlemmene Nina Refseth og Aksel Tjora.   Foto: Espen Bakken

- Det er skremmende tall. Fire sier de har vært utsatte for seksuelle overgrep, og ni sier de er usikre på om det de har vært utsatt for, er seksuelle overgrep, sier styremedlem Nina Refseth.