Risikerer fengselsstraff for omfattende matjuks

Skandalebutikken Storlien Handel har omsatt for over 130 millioner svenske kroner de siste årene. De fleste kundene kom fra Norge.

Denne butikken på Storlien ble stengt av svenske myndigheter fredag etter at et omfattende tilsyn avdekket grove lovbrudd.  Foto: Leif Arne Holme

Et nytt strengere regelverk gjør at de ansvarlige bak Storlien Handel-skandalen kan risikere inntil to års fengselsstraff for matjukset. Fra 1. januar i år ble straffenivået for brudd på Livsmedellagen, lovverket som blant annet omfatter merking og sikker håndtering mat, skjerpet i Sverige.