- Aure kommune kommer til å si nei til vindkraftutbygging

Aure kommune kommer høyst sannsynlig til å si nei til vindkraftutbygging. Kommunen skal vedta sin uttalelse til den nasjonale rammeplanen for vindkraftutbygging den 3. oktober.

Ordfører Ingunn Golmen føler seg rimelig sikker på at Aure kommune kommer til å si nei til vindkraftutbygging. Høringsuttalelsen til den nasjonale planen for vindkraftutbygging skal behandles i kommunestyret den 3. oktober.  

Samtidig som valget den 9. september, ble det i Aure kommune holdt folkeavstemning om vindkraftutbygging på Skardsøya hvor selskapet Njordr har søkt om å få oppføre et vindkraftanlegg. Resultatet av avstemningen viste et klart nei med 1193 stemmer, mens 518 stemte for.