Anbefaler å skyte mer elg i Trøndelag

Tettheten av elg i tidligere Sør-Trøndelag er historisk høy. Forskere anbefaler derfor å skyte flere dyr under jakta.

I rapporten fra NINA kommer det frem at kondisjonen av elg har blitt dårlige i samtlige av de seks kommunene i tidligere Sør-Trøndelag. Derfor anbefaler forskerne å skyte mer elg. Bilde tatt i en annen sammenheng.   Foto: Frank Lervik

Den gjennomsnittlige bestandstettheten i regionen har vært svært høy de siste femten årene. Det kommer frem i en ny studie gjort av forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Den høye bestanden går ut over kondisjonen til elgen.