Etablerer nasjonal organisasjon mot vindkraft

Motvind Norge er navnet på en landsomfattende nei til vindkraft-organisasjon under etablering. Et oppstartsmøte ble holdt i Trondheim lørdag.

Den nasjonale nei til vindkraft-organisasjonen Motvind Norge er på gang. Fra venstre Marit Dahl fra Nei til Vindkraft på Kjølberget/Bevar Finnskogen, Eivind Salen fra Stopp vindkraftutbygging på Vardafjellet, Hans Anton Grønskag fra Nei til vindkraftverk på Frøya, Line Harbak fra Fosen, Torbjørn Lindseth fra Nei til vindturbiner i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet, Harald Kjeldstad fra Trondheim og Hogne Hongset fra Nei til vindkraftverk i Aure.  

Der ble organisasjonens formål formulert.