Vil legge E6 under jorda og skape «en livlig bydel» på Sluppen

Kommunen og Vegvesenet vil frigjøre plass til byutvikling ved å bygge ny firefelts veitunnel under bakken på Sluppen. Nå vil de høre hva du synes om planene.

FREMTIDENS SLUPPEN?: En illustrasjon fra en mulighetsstudie som ble kalt Sluppen 2050.  Foto: Rambøll, Agraff og Saaha

Et forslag til ny kommunedelplan for Sluppen er ute på høring, og fristen for å si sin mening er 1. oktober.