Sterke reaksjoner fra tillitsvalgte:

- Blir helt matt av rådmannens budsjett

Rådmannen har ikke prioritert å følge oppbemanningsplanen i eldreomsorgen. Det får tillitsvalgte i eldreomsorgen til å reagere.

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord og Mia Småvik Rørdal var bekymret etter at rådmannen nå setter opptrappingen av bemanningen i eldreomsorgen på vent.  Foto: Sara Høines

Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord og Mia Småvik Rørdal, var til stede da rådmannen la fram sitt forslag til Trondheims-budsjett onsdag.