- Brua har laget alt for mange problemer alt for lenge

Statens vegvesen skriver i en pressemelding onsdag at de ønsker å komme til bunns i Svingbrua-problemet.

Statens Vegvesen synes det har vært for mye trøbbel med Svingbrua på Brattøra i Trondheim. Nå stenges den i én måneds tid.   Foto: Mariann Dybdahl

De siste månedene har det vært en god del trøbbel med gang- og sykkelbrua som går ved Skansen bru på Brattøra i Trondheim.