Mens vold, hærverk og rus øker blant ungdom i Trondheim, vil færre og færre foreldre bli natteravner

Stadig færre foreldre vil bli natteravn rundt om i bydelene i Trondheim. Dette bekymrer kommunen og politiet som ser flere ungdommer ute på kveldstid og mer ungdomskriminalitet enn på flere år.

Trondheim trenger flere foreldre som engasjerer seg som natteravner, mener denne gjengen. Fra venstre: Karl Sellgren, fagansvarlig i Kirkens Bymisjon med ansvar for natteravnarbeidet. SLT-koordinator Even Ytterhus i kommunen, politistasjonssjef Arve Nordtvedt og Odd Anders With, daglig leder i Kirkens Bymisjon i Trondheim.  Foto: Pål E. Solberg

- Jeg skulle helst hatt 300 nye natteravner fordelt på ti grupper rundt om i bydelene. I tillegg hadde vi hatt bruk for 30 nye natteravner i Trondheim sentrum.