Domstolkommisjonen med kraftmedisin:

Vil kutte to av tre tingretter

Det er for mange og for tynt bemannede rettssteder i Norge, fastslår Domstolkommisjonen. Tirsdag kommer forslaget om å legge ned to av tre tingretter og stenge halvparten av landets rettslokaler for godt.

Fosen tingrett, Fosen tinghus  Foto: Pål E. Solberg

Hele Trøndelag foreslås samles til en tingrett. Steinkjer består med rettslokaler, men Fosen tingrett på Brekstad og Namdal tingrett i Namsos foreslås lagt ned.