Har kranglet i fem år om denne saken - nå sier de nei

- Noen parti snudde plutselig. Hurra for det, sier Line Fjørstad i MDG.

Leinstrandkorridoren. Rødt indikerer svært viktig viltområde, gult viktig viltområde, og grønt er område med viltinteresse. Beige linjer indikerer trekkveger. Planområdet (Lerslia) ligger i sin helhet innenfor rødt område i sør (vist med svart sirkel).  Foto: Skjembilde fra Trondheim kommune

Ap og Sp ville utsette saken om massedeponi i Lerslia. Det fikk de ikke støtte for. Dermed er en lang saga over – for denne gang.