Nye Veier vil overta riksvei 3 mellom Trøndelag og Østlandet

Veiselskapet vil ikke bygge motorvei, men foreslår «gjennomgående utbedring» til tofelts vei og fartgrense 90 km/t. Samtidig tar de til orde for firefelts motorvei mellom Oslo og Bergen.

ULSBERG: Riksvei 3 starter ved Ulsberg veikryss. Nå ønsker Nye Veier AS at riksvei 3 mellom Ulsberg og Kolomoen blir overført til dem.   Foto: Martin Andersen

Riksvei 3, mellom Ulsberg i Trøndelag og Kolomoen i Hedmark, er blant 18 veistrekninger som Nye Veier mener kan overføres til dem.