Soknedal-E6 kan bli forberedt for utvidelse til fire kjørefelt

De aller første meterne av et fremtidig andre tunnelløp for Soknedalstunnelen kan være ferdig sprengt allerede i 2020. Nye Veier AS vil ta regninga.

SKAL FORBEREDE NYTT TUNNELLØP: Et fremtidig tunnelløp i Soknedalstunnelen vil komme til venstre for tunnelløpet som er er ferdig.   Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen er i full gang med utbygging av nye E6 i Soknedal. Nyveien bygges uten motorveistandard og får delvis kun ett kjørefelt i hver retning.