Trondheim:

De kommunale avgiftene øker mye de neste fire årene

Investeringer i vann og avløp gjør at du må betale mye mer i kommunale gebyrer i 2023 enn du gjør i dag.

De kommunale gebyrene for vann og avløp i Trondheim øker mest, og de øker for å betale investeringer som skal redusere lekkasjetapet fra vannledningsnettet og ny reservevannforsyning.  Foto: Christine Schefte

Innlemmingen av Klæbu i Trondheim kommune fra årsskiftet øker også regningen neste år for dagens trondhjemmere.