Kritisk til nye rapporter:

- Vi som har negative erfaringer med barnevernet må involveres

Barnevernet i Trondheim har ikke fulgt godt nok opp vold i nære relasjoner. Fire kvinner Adresseavisen har snakket med, er svært kritisk til to nye rapporter.

- Det er ikke undersøkt godt nok hvilken hjelp de som ikke er i risikogruppene får, mener fire kvinner som alle har forskjellige erfaringer med barnevernet.  Foto: Mariann Dybdahl

Trondheim kommune har betydelige brudd på rutiner og frister når det kommer til barnevernets oppfølging av vold i nære relasjoner.