- Det er mange modige unger her i dag

Søndag tok flere tusen turen til nye Trondheim Spektrums åpningsarrangement.

Rita Ottervik klipper snoren, og åpner med det Trondheim Spektrum. Mini Jakobsen var konferansier og bidro med trommevirvel ved klippingen. Bak til høyre er Bernt Plassgård fra Norsk Tipping.  Foto: Morten Antonsen