Vil kutte reisetid og bedre trafikksikkerhet på trønderske europaveier

Nye Veier skisserer bygging av firefelts vei både på E14, E39 og E6 i Trøndelag.

VIL BYGGE MER VEI: Nye Veier har sendt innspill til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan. 

Veiselskapet mener både E14 mellom Stjørdal og svenskegrensa, E6 mellom Åsen og Steinkjer, og E39 mellom Klett og Harangen (forbi Orkanger) kan overføres til deres portefølje.