Dette kan være løsninger på kø-floken på Klett

«Quick-fix», ny rundkjøring, «fly-over» eller rett og slett et toplanskryss? Her er Statens vegvesens «foreløpige vurderinger».

LØSNINGER: Kanskje kan dette være aktuelle løsninger på køfloken i Storlersbakken  Foto: Terje Svaan

Statens vegvesen arbeider i disse dager med et såkalt forprosjekt for å finne en løsning på kø-problemene på Klett. Forprosjektet er trolig klart i løpet av oktober.