- Helt åpenbart at dette er et problem

Passord til 2702 mediefolk fra VG, Aftenposten, Dagbladet, NRK og Adresseavisen blottstilt på nett.

Arne Jensen er leder i redaktørforeningen. Han mener norske redaktører bør gjøre mer rundt digitalt kildevern.   Foto: Daae, Erlend

De siste månedene har Adresseavisen analysert innholdet i en database med 1,4 milliarder lekkede e-postadresser og passord. Analyser viser at det er mer enn 600 000 e-postadresser og passord som er norske. Opplysningene berører alle sektorer og lag av samfunnet.