Fraråder gangfelt uten trafikklys ved ny metrobussholdeplass på Sluppen

Formannskapet vedtok 4. juni å bygge nye metrobussholdeplasser ved Siemens med fotgjengerfelt over Holtermanns veg. Nå advarer byplankontoret på det sterkeste mot en slik løsning.

Metrobussholdeplass. En metrobussholdeplass i retning sentrum er nylig bygd ferdig i Holtermanns veg ved Siemens på Sluppen. Det foreslåtte gangfeltet skal gå tvers over veien rett ved stoppestedet.   Foto: Morten Antonsen

De nye holdeplassene ved Siemens skal erstatte dagens stoppesteder ved Kroppanbrua. Årsaken er at de 24 meter lange metrobussene har for kort inn- og utkjøring med kryssing av av-/påkjøringsfelt for rampene til Omkjøringsvegen.