- Ikke legg den nasjonale rammen for vindkraft i skuffen

- Det verste som kan skje er om forslaget til nasjonal ramme for videre vindkraftutbygging på land legges i skuffen. Da vil hele landet plutselig være fritt vilt for vindindustrien igjen.

I motsetning til hennes partikolleger i regjeringen, vil Venstres gruppeleder i Trøndelag, Tove Eivindsen, fortsatt ha en nasjonal ramme for vindkraftutbyggingen. Her på befaring der det skal bygges vindkraftverk på Frøya.   Foto: Privat

Det sier Tove Eivindsen, Venstres gruppeleder i Trøndelag fylke, etter at det ble klart at regjeringen skroter forslaget som NVE har utarbeidet. I forslaget ble 13 områder i landet pekt ut som godt egnet for videre vindkraftutbygging, og tre av dem i Trøndelag.