- Veldig takknemlig for tilliten bispemøtet viser meg

Bispemøtet tok Kirke-Norge på senga torsdag ved å bare nominere en kandidat til ny preses i Den norske kirke.

Takknemlig. Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkenes Verdensråd er den neste som er nominert tl ny preses i Den norske kirke.   Foto: Kirkenes Verdensråd

Den eneste nominerte er Olav Fykse Tveit (58), generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, som har røtter i Trøndelag.