Stokkfjellet vindkraftverk:

Samene i Selbu får kompensasjon fra Trønderenergi

De ti familiene i Gåebrien sijte har blitt enige med Trønderenergi om kompensasjon for skaden vindkraftutbyggingen på Stokkfjellet medfører for reindriften.

- Vindkraftutbyggingen på Stokkfjellet i Selbu har store negative konsekvenser for oss, sier leder i Gåebrien sijte, Inge Even Danielsen. Nå har reinbeitedistriktet inngått avtale om kompensasjon fra Trønderenergi.   Foto: GEIR TØNSET

Hvor mye, vil ikke partene ut med.