- Flere vindkraftutbygginger godkjent på uholdbart grunnlag

Hekkende fugler er blant det som skal undersøkes før et vindkraftverk kan bygges. En miljøkonsulent fikk i oppdrag å kartlegge naturen i et aktuelt vindkraftområde flere måneder etter at hekkingen var overstått.

Vindkraftutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger er godt i gang. Fylkesmannen i Trøndelag påpekte tidlig at det trengtes bedre kartlegging av sårbare fuglearter. Først etter at utbyggingen var startet ble det gjort, og funnet ut at det ferdes hubro i området.   Foto: Kim_Nygaard

Samtidig som nasjonal ramme for videre vindkraftutbygging på land skrinlegges, varsler regjeringen skjerping av konsesjonprosessen. Blant annet skal håndteringen av natur- og miljøhensyn bedres. På et fagseminar om vindkraftutbyggingen i Trondheim forrige uke kom det fram sterk kritikk av akkurat dette.