Dette er studieretningen der flest fullfører videregående

Nesten alle elevene på idrettsfag fullfører videregående skole. På design og håndverk slutter én av ti.

Trappespenst i Meråker: Her er elever på Meråker videregående skole i aksjon. Idrettsfag er den studieretningen i vidergående skole med minst frafall.   Foto: Richard Sagen

I Trøndelag sluttet 3,1 prosent av elevene før de var ferdige med skolegangen på videregående skole forrige skoleår. Langt flere slutter på yrkesfag enn på studiespesialisering før de er ferdig med videregående skole.