68 personer fordelt på åtte komiteer

Både nye og gamle ansikter skal lede de åtte komiteene i det politiske Trondheim. Se hele lista her.

Silje Salomonsen (øverst til venstre), Geirmund Lykke, Sissel Trønsdal, Jørn Arve Flått, Tore Dyrendahl, Christianne Bauck-Larssen, Jarle M. Gundersen og Rolf Jarle Brøske blir alle ledere av hver sin komite i Trondheim.  Foto: Adresseavisen

Som kjent ble Ap enige med SV, MDG og Sp om å styre byen de neste årene. Rita Ottervik går løs på sin femte periode som ordfører, og får SV-topp Mona Berger med seg som varaordfører. Nå er det også enighet om hvem som skal lede og sitte i hvilke komiteer de neste fire årene i Trondheim.