800 liter diesel rant ut i terrenget på Harbaksfjellet på Fosen

En miljøgeolog vurderer nå skadene etter at 800 liter diesel rant ut i terrenget der det bygges vindkraftverk på Harbaksfjellet på Fosen.

300 liter av de 800 som er lekket ut, mener utbyggeren at de allerede har fått fanget opp. Onsdag, ni dager etter lekkasjen startet, så Line Harbak fortsatt diesel renne på fjellet og diesel i vannpytter.   Foto: Line Harbak

- Foreløpige undersøkelser tyder på at det har lekket til et begrenset område og vi frykter ikke store skader på naturen, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Statkraft som har ansvaret for vindkraftutbyggingen på fjellet.