Fylkesmannen lover ekspressbehandling

Seksjonsleder hos fylkesmannen, Kjetil Ollestad, sier de skal ha klart et svar på om lovligheten av valget gjort på Ørland allerede før helga.

Høyre (her representert med avgått ordfører Tom Myrvold i midten) vil ha fylkesmannens vurdering av om Myrvold ble gyldig valgt. T.h Aps ordfører Ogne Undertun. Sp fikk gjennomslag for sitt lovlighetskontrollforslag, lagt fram av Laila Veie (på talerstolen). 

Rett etter at Ogne Undertun ble valgt til ordfører med 30 av 35 stemmer bak seg i kommunestyret, leverte Høyres Tore Melhuus, krav om såkalt lovlighetskontroll av det opprinnelige ordførervalget. Høyre ba også om såkalt oppsettende virkning. Det betyr at Høyre ville at Tom Myrvold skulle sitte som ordfører fram til fylkesmannen har konkludert om valget av Myrvold var gyldig.