Dansk skrekkrapport om ombygging av lyskryss skremmer Vegdirektoratet

Vegdirektoratet skal snart ta stilling til om lyskrysset Østre Rosten - Sentervegen skal bygges om til rundkjøring. En dansk skrekkrapport om ulykkeskonsekvensene kan bli avgjørende for utfallet.

Rundkjøring. Slik blir krysset Østre Rosten - Sentervegen dersom Vegdirektoratet gir grønt lys for å bygge om krysset til rundkjøring.  Foto: Illustrasjon: Multiconsult

I forbindelse med bygging av Tillerterminalen, et nytt knutepunkt for metrobussen ved City Syd, er det planlagt å erstatte lyskrysset Østre Rosten – Sentervegen med en rundkjøring.