- Under en rutinemessig sprengning gikk det galt

Bedriften vet ikke årsaken til ulykken der to personer ble alvorlig skadet under en eksplosjon.

Direktør Torbjørn Halland ved Wacker Holla Metall forteller at de ikke vet årsaken til ulykken.   Foto: Terje Svaan

I en pressemelding skriver direktør Torbjørn Halland ved Wacker Metall Holla at alle relevante etater er varslet etter ulykken og at hendelsen skal etterforskes av Arbeidstilsynet og politiet i samarbeid med bedriften etter egne rutiner. Årsaken til ulykken er så langt ikke klarlagt.