Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på teppet om trygdeskandalen:

Må forklare seg om regjeringens tidsbruk

Mens Rødt og SV holder spørsmålet om mistillit åpent, forventer Arbeiderpartiet at arbeidsministeren i formiddag erkjenner at NAVs feilaktige regeltolkning er en rettsskandale.

PÅ TEPPET: Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) møter tirsdag i Stortinget for å redegjøre om trygdeskandalen. Her er hun sammen med Nav-direktør Sigrun Vågeng på en pressekonferanse i forrige uke.  Foto: Terje Pedersen

– Vi ønsker å få vite hva som ble gjort da man ble klar over at man her hadde en uklar eller feilaktig lovfortolkning, og når det ble trukket i bremsen og tatt affære, sier Støre.