Fuglene blir drept av vindmøller. Denne nye oppfinnelsen kan redde dem

Mange fugler dør i kollisjon med vindturbiner og strømledninger. Eksakt hvor mange er uvisst. Men nå kan fugledøden reduseres med en nyanskaffelse hos Norsk institutt for naturforskning.

Bård Stokke og de andre fugleforskerne ved NINA har fått en nytt verktøy, en spesiallaget fugleradar som vil gi ny og bedre kunnskap om fuglers bevegelser.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Et nøste av streker beveger seg raskt over dataskjermen. Det forteller at en flokk fugler nærmer seg. Men ikke hvilke fugler. Noen øyeblikk etterpå får vi svaret. Forbi oss flyr en sverm av måser og lander på sjøen like ved der vi står.