Utreder tunnel Ila - Flakk

Skredutsatt vei i Trondheim kan bli lagt i tunnel

Et mangeårig ønske om en tunnel mellom Ila og Flakk kan bli virkelighet. Trøndelag fylkeskommune og Fosen regionråd har bevilget millionbeløp til en mulighetstudie.

Skredutsatt, smal og svingete. Fylkesvei 715 mellom Ila og Flakk er regnet som en de mest trafikkfarlige strekningene i Trøndelag for alle trafikantgrupper, og særlig for syklister og gående.