Sykefraværet i skolene i Trondheim:

- Blir spyttet på, bitt og slått

Thomas Albertsen er barne – og ungdomsarbeider. Hans yrkesgruppe er blant de med høyest sykefravær i Trondheim-skolene. Nå ber han og Fagforbundet om å bli sett og hørt.

- Vi må bli anerkjent, og få muligheten til å påvirke, sier Thomas Albertsen, barne – og ungdomsarbeider ved Lade skole. Han får støte av Finn Børge Dalen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet.   Foto: Terje Svaan

- Jeg er ikke overrasket over det høye sykefraværet, for det er en tøff hverdag. Jeg ser kolleger hver dag, og ofte er det samvittigheten deres og lojaliteten overfor meg som medkollega som gjør at man kommer på jobb. Det er bra folk jobber, men ikke på bekostning av seg selv som menneske.