Store sprik i sykefraværet:

Fra 31 til 1,4 prosent fravær i oppvekstsektoren

Er det dårlig ledelse, høyt arbeidspress eller utrygghet rundt lærernormen? Spørsmålene var flere enn svarene i da formannskapet diskuterte sykefraværet i Trondheims-skolen. Nå må rådmannen lever ny sak til politikerne.

- Vi er like bekymret for sykefraværet som politikerne og er allerede i gang med å kartlegge dette nå, forsikret kommunaldirektør Camilla Trud Nereid.   Foto: Christine Schefte

Etter Adresseavisens oppslag om høyt sykefravær i Trondheims-skolene krevde Aps Julie Indstad Hole svar på tre spørsmål: