Veiene der metrobussen kjører skal brøytes dobbelt så ofte som vanlige boliggater i Trondheim i vinter

Ingen andre veier i Trondheim i vinter får bedre brøyting enn de tre metrobusstraseene. Enkelte av de 147 metrobussholdeplassene må imidlertid ryddes for snø med hånd.

Metrobuss. Veiene langs de tre metrobusstraseene får den hyppigste brøytingen av alle gater i Trondheim i vinter.   Foto: Morten Antonsen

De tre metrobusstraseene utgjør bare to prosent av den samlede mengden med 850 kilometer med veier hvor Trondheim Bydrift har ansvaret for vintervedlikeholdet, men får den høyeste standarden av alle strekninger.