Gaupe skutt i Trondheim

Saueeier Roland Johansen har mistet sauer og lam gjennom hele året. Mandag tok det slutt.

Gaupa som ble skutt på Byneset veide 21 kg.   Foto: privat

6. januar i år ble tre sauer tatt av gaupe på Bosberg på Byneset i Trondheim kommune. Saueeier Roland Johansen ved Onsøyen gård forteller at Statens naturoppsyn (SNO) bekreftet rovdyret etter å ha undersøkt kadavrene.