AUF til kamp mot Ap:

Vil ha bråstopp for den store Rotvoll-utbyggingen

Nå protesterer AUF mot Ap som i bygningsrådet ga grønt lys for videre utbygging på jordene på Rotvoll.

Gjermund Gorset, leder AUF i Trondheim går imot boligutbygging på Øvre Rotvoll. Han er forbannet på at Ap støtter H og Frp i store utbyggingsprosjekter.  Foto: Morten Antonsen

SISTE: Tirsdag kveld stemte byutviklingskomiteen for å sende Rotvoll-saken til bystyret for endelig vedtak. Sp, MDG, V og SVs forslag om å utsette saken til neste KPA ble nedstemt av Aps tre stemmer og Høyres to stemmer. Saken blir dermed avgjort når «gammelt» bystyre er samlet 5. desember.