- Det er en lang vei å gå før situasjonen er under kontroll

Én av fire var sykemeldt, nær halvparten sluttet og da 100 barn stod uten saksbehandler, ble det leid inn et privat firma til å håndtere barnevernssaker.

Leder i kontrollkomiteen i Trondheim, Rolf Jarle Brøske, sier revisjonsrapporten fra barnevernet i Østbyen viser at det har vært store utfordringer med arbeidsmiljøet.  Foto: Morten Antonsen

Det viser en fersk revisjonsrapport om barnevernstjenesten i Østbyen i Trondheim.