Eierne av 30 leiligheter har saksøkt utbygger for mangler ved parkeringskjeller og uteareal

Beboerne i 30 leiligheter på Heimdal har saksøkt utbyggeren og krevd til sammen 5,5 millioner kroner.

Det er satt av ei uke i Sør-Trøndelag tingrett til søksmålet Sameiet Ordførerens Nye Hage har tatt ut mot utbygger, Sivert Thonstads vei 29 AS. Her er styreleder i Sameiet Ordførerens Nye Hage, Steinar Bakken (til høyre), og styremedlem Einar Grønning ved én av de tre blokkene.  Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

Det er beboerne i 30 av 32 leiligheter i tre blokker som har saksøkt Sivert Thonstads vei 29 AS. De krever til sammen 5,5 millioner kroner. Eier av utbyggingsselskapet er Rune Leseth fra Trondheim.