Her skal Nye Veier bygge firefelts motorvei

Nye Veier er i full gang med sin E6-utbygging sør for Trondheim. En ny dronevideo viser hvor nyveien kommer.

Første spadetak for prosjektet med ny firefelts E6 mellom Melhus sentrum og Kvål ble tatt i august.