Dramaet i Ørland

Departementet godkjenner det første ordførervalget

To kommunestyrevedtak settes til side. Tom Myrvold blir ordfører i Ørland, etter å ha blitt valgt 3. oktober.

- Jeg skjønner at vi er i en utfordrende situasjon. Det er ikke endret. Det som har skjedd nå er at situasjonen er rettslig avklart, sier Høyres Tom Myrvold (t.h) etter at han endelig kan titulere seg som gyldig valgt ordfører i Ørland. Ogne Undertun (t.v.) fra Ap blir varaordfører, men har brutt med konstellasjonen med Høyre.  

Det er den endelige dommen i dramaet om makten i Ørland.