19 klimaløfter vedtatt:

Politikerne erklærer krisesituasjon og vedtar massiv klimaplan

Den globale oppvarmingen og tap av naturmangfold representerer en krisesituasjon som vil ramme Trondheim, mener bystyret. Kraftige klimakutt er vedtatt.

Her erklæres det "krisesituasjon" og en omfattende klimakuttplan får stort flertall i Trondheim bystyre.   Foto: Håvard Jensen

- 30 prosent kutt i vår fireårsperiode, er nødvendig for at de som skal styre etter oss skal lykkes med klimakuttene sine.