Se hele Orkland danse til visdomsord av Nils Arne Eggen

Med dans skal den nye kommunen samles.

Orkdal, Meldal, Agdenes og en tredjedel av Snillfjord bruker dans til å bygge en felles kultur i nye Orkland kommune.