- Over 100 mill. er brukt til andre ting enn lærerstyrking i Trondheim

Utdanningsforbundet er provosert over toppene i Trondheim kommune, som de mener rakker ned på lærernormen.

Vi skal ikke trenge å unnskylde oss for lærernormen, sier Gry Camilla Tingstad, leder i Utdanningsforbundet i Trondheim (t.h.), og hovedtillitsvalgt , Frode Vikhals. Her sammen med kontaktlærerne Marit Matheson Ulvan og Kai Nilsen..  Foto: Håvard Jensen

- Både kommunedirektøren (rådmann som det het tidligere) og oppvekstdirektøren rakker ned på lærernormen, og sier det er noe av grunnen til at andre yrkesgrupper presses ut av skolen. Men det er kommunes egen skyld at det er blitt slik etter at de har brukt over 100 millioner kroner - som var tiltenkt lærerstyrking - til noe helt annet.